Lejevilkår

Priser/betaling

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner.

Priserne er ekskl. fragt hvor intet andet er nævnt.

Priserne er som udgangspunkt for en dags leje, med mulighed for at afhente/få leveret dagen før og aflevere/få afhentet igen dagen efter brug. Hvis vi ikke modtager det lejede tilbage rettidigt, har vi ret til at opkræve 50% af et fulde beløb pr. dag. Med mindre andet er skriftligt aftalt.

I de tilfælde, hvor der faktureres forud, betragter vi en manglende betaling som en afbestilling, og der vil herefter blive opkræve 50 % af den samlede pris.

Leje generelt

Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden, fra det forlader lageret, hvis det selv afhentes og til det er leveret tilbage. Og hvis det leveres, så fra det er leveret til lejer til det afhentes igen.

Alle skader der opstår på det lejede, der opstår som følge af brand, tyveri, hærværk eller misbrug af det lejede, erstattes af lejer.

Udlån/udlejning til 3 part er ikke tilladt uden forudgående aftale.

Evt. reetablering af græs, fliser eller asfalt påhviler lejer.

Lejer skal foretage kontrol af det lejede materiale ved afhentning/levering og straks kontakte udlejere ved fejl eller mangler, meddelelser under eller efter arrangementet tages ikke til efterretning.

Det påhviler lejere at opstramme/tjekke barduner og pløkker under leje perioden, ved blæst må teltdugen kun åbnes i læsiden.

Erstatningspligt

Personskader eller materiale skader, der opstår mens lejer eller lejeres hjælper håndtere udlejers materiale, erstattes af lejer.

Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede, mens dette er i dennes varetægt.

Afbestilling

Der kan rettes i en service ordre indtil 14 dage før levering uden gebyr, teltbestillinger kan der rettes i indtil 30 dage før levering. Dog kan der altid rettes op til større telt, på betingelse af at vi har det på lager, ved senere afbestilling, fakturas der 50% af den samlede lejepris.

Fragt

Vores fragtpriser er baseret på kollektiv udbringning, og derfor kan vi kun oplyse ca. leverings tidspunkt.

Fragt priserne er med en levering på max 10 m. fra hvor vi kan parkere bilen, hvis der er trapper eller andet der gør leveringen vanskeligere, kommer der et ekstra gebyr på.

Selv afhentning

Lejere er altid velkommen til selv at afhente, dette skal forgå i en lukket bil/trailer, som skal være rengjort, således at det lejede materiale kan fragtes sikkert og uden risiko for skader.

Rengøring

Alt service skal skylles grundigt af inden tilbage levering, hvis der ikke er aftalt andet. Dog behøver glas ikke at blive skyllet med mindre der har være sukkerholdig drinks i dem eller andet der sidder fast, når det tørres, hvis service ikke er afskyllet, pålægges der et ekstra gebyr for ekstra arbejde.

Borde tørres af med en fugtig klud, og stole rengøres for glimmer konfetti samt spildt mad

Overholdes dette ikke bliver der fakturaers for ekstra timer til rengøring.

Rengøring af telte

Der må ikke på klæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdugene og teltstænger

Det påhviler lejer at sørge for at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt, ventetid faktureres.

Telte generelt

Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i umiddelbare nærhed, grill skal mindst 5 m. væk fra telt.

Der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte opstillede telte.

Ønsker man ikke at der slås pløkker eller er det ikke muligt, så afholder lejer udgift til betonklodser eller andet forsvarligt fastgørelse af teltet.

Det er lejers ansvar at sikre at der ikke er kabler eller andet der kan rammes når pløkkerne slås i jorden.

Farvet konfetti eller andet der kan smitte af på teltdugen må ikke benyttes, da farven ikke kan vaskes af teltet.

Duge

Duge tilbageleveres i de stof poser der følger med, dugene må ikke være våde eller fugtige når de pakkes sammen, dugen skal ikke vaskes inden aflevering.

Prøv vores nemme bestillings system